Pro-Activiteiten

De medewerkers van ProActief verdiepen zich in de leefwereld, omstandigheden en interesses van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit die kennis werken wij met deze groep aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden en competenties. Dit alles met als uiteindelijke doel: uitstromen naar werk.

Mensen die langdurig een afstand hebben tot de arbeidsmarkt hebben vaak een complexe problematiek. Deze omstandigheden maken het zoeken naar en vinden van werk vaak lastig. Naast dat deze mensen het al moeilijk hebben zijn ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd en veroordeeld of beoordeeld op hun situatie. Hierdoor is er een (terecht) wantrouwen naar de buitenwereld. Onze kracht is dat we een open en transparante manier van werken hebben, waarbij we niet (ver)oordelen. Bij de benadering van deze groep is wederzijds respect van essentieel belang. Daarnaast zullen integriteit, veiligheid en warmte mede basis moeten vormen van waar uit er gestart gaat worden. Hierbij gaan we ook graag het gesprek aan met de eventuele andere hulp en dienstverleners die bij de persoon betrokken zijn.

Om iemand te helpen weer werk te vinden hebben we een aantal doelen. Deze doelen helpen om weer inzetbaar te worden voor werk. En het traject naar de doelen helpen om het zelfvertrouwen en de capaciteiten te vergroten

Als voorbeeld van doelen noemen wij:

 • Inzicht krijgen in de effecten van het eigen handelen.
 • Vergroten zelfvertrouwen.
 • Kennis verwerven.
 • Leren communiceren.
 • Leren overleggen en samenwerken.
 • Juiste taalgebruik.
 • Uiterlijke verzorging.
 • Jezelf presenteren.
 • Geconcentreerd ergens mee bezig kunnen zijn.
 • Opdoen van arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden, etc.
 • Leren solliciteren

 

Linkedin