Pro-Activiteiten

ProActief verdiept zich gedegen in de leefwereld, omstandigheden en interesses van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit die kennis werken wij met deze groep aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden en competenties. Dit alles met als uiteindelijke doel: uitstromen naar werk.

Het is van wezelijk belang dat er wordt aangesloten bij de leefwereld en omstandigheden van mesen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is er sprake van complexe problematiek. Reacties van afkeuring en onbegrip door de buitenwereld hebben weer tot gevolg dat deze groep mensen die buitenwereld wantrouwen. Het verkrijgen van inzicht in dergelijke interacties is een van de uitgangspunten bij de begeleiding.

Bij de benadering van deze groep is wederzijds respect van essentieel belang. Daarnaast zullen integriteit, veiligheid en warmte mede basis moeten vormen van waar uit er gestart gaat worden. 

Ten einde de vooraf gestelde doelen te bereiken heeft ProActief een pakket van arrangementen / activiteiten ontwikkeld. Belangrijk hierbij is te benadrukken dat niet het arrangement / activiteit het doel is, maar hier slechts een middel is om de vooraf geformuleerde doelen te bereiken.

Als voorbeeld van doelen noemen wij:

 • Inzicht krijgen in de effecten van het eigen handelen.
 • Kennis verwerven.
 • Leren communiceren.
 • Leren overleggen en samenwerken.
 • Juiste taalgebruik.
 • Uiterlijke verzorging.
 • Jezelf presenteren.
 • Geconcentreerd ergens mee bezig kunnen zijn.
 • Opdoen van arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden, etc.

Voor het behalen van deze doelen kan bijvoorbeeld een van de volgende arrangementen worden ingezet:

 • Fitness
 • Sollicitatietraining
Linkedin