Loopbaanbegeleiding

Doelgroep

Werknemers, die – in opdracht van hun werkgever – hun loopbaan (verder of op andere wijze) vorm willen geven.

Doel

Het bieden van ondersteuning bij het (verder/anders) vormgeven van de loopbaan van een werknemer, daar waar de werkgever deze ondersteuning niet of onvoldoende kan bieden.

Inhoud

Inhoudelijk bestaat een loopbaanbegeleidingtraject uit het beschrijven van de verwachtingen en reëel te stellen doelen in een trajectplan, om vervolgens op basis van dit plan door middel van  coachingsgesprekken en het vervullen van een regiefunctie de gestelde doelen (binnen de gestelde tijd) te bereiken.

Werkwijze

De Adviseur van ProActief bekleedt in een loopbaanbegeleidingtraject een regiefunctie. De uitgangspositie is de huidige situatie van de werknemer. Op basis van gesprekken met werkgever en werknemer wordt een wenssituatie in kaart gebracht en worden reële doelen gesteld. Deze doelen en de stappen er naartoe worden in een plan beschreven. Dit plan dient als leidraad tijdens het veranderingsproces. Het gehele proces wordt door de Adviseur van ProActief bewaakt. Waar nodig  en zinvol biedt ProActief begeleiding en ondersteuning. Ieder traject is anders en gebaseerd op een specifieke situatie en passend bij de betreffende werknemer.

Linkedin