Outplacement

Doelgroep

Werknemers die worden ontslagen en de werkgever die tot dit ontslag overgaat.

Doel

Het doel is tweeledig:

Voor de werkgever zal het doel zijn om ondersteuning te bieden bij opvolging van de wettelijke voorschriften.

De werknemer zal begeleiding worden geboden, met als doel een andere werkplek binnen een andere organisatie.

Inhoud

Een outplacementtraject bij ProActief houdt in dat de Adviseur de ontslagprocedure bewaakt en het proces voor beide partijen tot een zo goed mogelijk einde brengt.

Werkwijze

Er zijn in dit verband vele scenario’s mogelijk. Tijdens een vrijblijvend en oriënterend gesprek, zal ProActief de ins en outs van de situatie inventariseren en op basis van dit gesprek zal een inschatting worden gemaakt met betrekking tot de inzet die ProActief verwacht te kunnen leveren. Er wordt een offerte uitgebracht. Er wordt gewerkt op basis van een plan, waarin het doel staat beschreven, de stappen er naartoe en de rol die door iedere betrokkene zal worden vervuld.

Bij een ontslagprocedure komt een werkgever met diverse wettelijke bepalingen in aanraking. Om problemen te voorkomen, is het van belang aan alle verplichtingen te voldoen. Een werkgever is niet altijd van alle wetten in deze volledig op de hoogte. Dit is ook niet nodig, hiervoor zijn er specialisten die actuele kennis en verstand van zaken hebben. ProActief heeft ter zake kundige Adviseurs in dienst. Zij kunnen advies geven en werkzaamheden uit handen nemen.

Voor de werknemer die wordt ontslagen betekent dit in het algemeen dat hij/zij dit heel vervelend vindt. De werknemer heeft - net als de werkgever - wettelijke verplichtingen in deze situatie en ook voor de werknemer kan het grote gevolgen hebben wanneer hij/zij zich hier niet aan houdt. Daarnaast moet de werknemer verwerken wat er gebeurt, mensen die ontslag krijgen hebben vaak te maken met een rouwproces. Door goede, correcte en zorgvuldige begeleiding en coaching bij alle facetten van dit proces kan een op zichzelf nare ervaring toch iets positiefs met zich meebrengen. Uiteindelijk doel is begeleiding naar een nieuwe werkplek.
ProActief kent de regels die gelden bij ontslag en is ervaren in het begeleiden van mensen die ontslag krijgen.

Linkedin